? Food & Travel / March 21, 2016

มันฝรั่งทอดร้อนๆ จากร้าน Calbee+ @ ฮาราจุกุ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


More Story
ไปกินราเมนกัน! รีวิวร้านราเมนข้อสอบ Ichiran Ramen @ ชินจูกุ, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ร้านราเมนยอดฮิต ร้าน Ichiran Ramen หรือที่คนไทยเรียกกันว่าราเมนข้อสอบ...